Easy Organizing

Privacy verklaring

Privacyverklaring van Easy Organizing 

Easy Organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Easy Organizing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u ervan overtuigd bent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er tekenen zijn van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact op met ons.

Contactgegevens:

Easy Organizing

Marijn Bierhorst-Diepeveen

Stichts End 72

1244 PR Ankeveen

06 46390848

KvKnummer: 71813853

info@easyorganizing.nl

www.easyorganizing.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden door Easy Organizing

Easy Organizing verwerkt uw persoonsgegevens wanneer uw gebruik maakt van onze diensten of omdat u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Websitebezoekers

 • IP-adres

Sociaal media volgers

 • Profielnaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Plaatsnaam en land

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • E- mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mailwisseling, telefonisch of in een gesprek.

De website van Easy Organizing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Easy Organizing kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons via info@easyorganizing.nl . Wij zullen deze informatie dan z.s.m. verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Easy Organizing neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Easy Organizing) tussen zit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Easy Organizing persoonsgegevens verwerkt

Easy Organizing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten te kunnen leveren
 • U te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het eventueel verzenden van een nieuwsbrief en/of ansichtkaart.
 • Easy Organizing verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Easy Organizing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en gebruikt de gegevens uitsluitend om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Easy Organizing hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Easy Organizing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Easy Organizing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Easy Organizing maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Easy Organizing en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, naar een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@easyorganizing.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ(machine readable zonde, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Easy Organizing reageert binnen 3 weken reageren op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Easy Organizing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan alstublieft contact op via info@easyorganizing.nl .

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid kunt u vinden op www.easyorganizing.nl .

Easy Organizing raadt u aan dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. In het privacy beleid wordt altijd de laatste datum van wijzigingen aangegeven.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 2 maart 2021.

© 2021 Easy Organizing

Thema door Anders Norén